Opetussuunnitelma

Musiikkilinjan vuosikello

1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 6. jakso
1vt Mua01
Mul1 (2h)
Mua01
Mul1 (3h)
Mua01
Mul5
Mul3/6 v.
Mul5
(Mua01/2)
Mul2
(Mua01/2)
Mul4
(Mua01/2)
2vt Mua02
Mus3

Mua02
Mus3
Mua02
Mus3
Mul3 v./6 v.
Muk5
Muk5 Muk11
Muk5
3vt Mus4
Mul7
Mus4
Mul8
Mus4
Mul8 v.
Muk6
Lukion kuoro 1-3vsk lukuvuoden ajan (Muk8)
Mul10 ja Mul11 kesäopintoina Musiikin Ajassa. v=vieraileva opettaja

Lukion pakolliset mu-kurssit

Mua01: Musiikki ja minä (kaikille lukiolaisille yhteinen)
Mua02: Moniääninen Suomi (pakollinen linjalaisille, muille vaihtoehtoinen ku2 kanssa)

Lukion syventävät ja soveltavat mu-kurssit (Mus ja Muk)

Mus3: Ovet auki musiikille
Mus4: Musiikki viestii ja vaikuttaa
Muk5: Musiikkiprojekti
Muk6: Musiikkidiplomi
Muk7: Musiikkiopiston perustason päättötodistus + esiintyminen
Muk8: Lukion kuoro
Muk9: Muualla suoritetut musiikkiopinnot
Muk10: Muualla suoritetut musiikkiopinnot
Muk11: Ilmaisutaito

Musiikkilinjakurssit lukiossa (Mul)

Mul1: Musiikkilinjan alkusoitto
Mul2: Yhteismusisointi
Mul3: Populaarimusiikin sävellys ja sanoitus (joka 2. vuosi vaihdellen Mul6 kanssa)
Mul4: Musiikkia nuoteiksi (MuseScore) ja talteen (Garageband)
Mul5: Esiintyjän ilmaisu
Mul6: Kansanmusiikin sävellys ja sanoitus (joka 2. vuosi vaihdellen Mul3 kanssa)
Mul7: Aikamatka musiikkiin
Mul8: Yhteissoitto + studiotyöskentely (puolet kurssista mus. lehtorin kanssa, puolet studiossa)
Mul10: Musiikin Aika, kesäkurssi: Musiikkiteknologia
Mul11: Musiikin Aika, kesäkurssi: Nykymusiikkiin tutustuminen

Instrumentti-/laulu- (Mui) ja teoriaopinnot musiikkiopistossa (Mut)

Mui1: 1. vuoden instrumentti-/lauluopinnot
Mui2: 2. vuoden instrumentti-/lauluopinnot
Mui3: 3. vuoden instrumentti-/lauluopinnot
Mut1: 1. vuoden mupe-opinnot (hyväksytty tasosuoritus)
Mut2: 2. vuoden mupe-opinnot (hyväksytty tasosuoritus)
Mut3: 3. vuoden mupe-opinnot (hyväksytty tasosuoritus)

Muutokset opetussuunnitelmaan ovat mahdollisia.